faskolienka
02.11.18,12:54
Ahojte,
som začiatočník v tomto smere, preto sa chcem informovať ohľadom podvojného účtovníctva baru + platca DPH. Otazka sa týka práve DPH. Plánovala som do DPH zaradiť podľa dátumu každý deň z dennej uzávieky vklady,PPD a podobne. Presviedčajú ma, že nemám riešiť dennú uzávierku, len mesačnú - celkovo jeden PPD... Nemá s tým niekto skúsenosť. Kedy je to potrebné a kedy nie?
Ďakujem veľmi pekne za každú radu.
Sarlotka
02.11.18,21:16
intervalová uzávierka obsahuje údaje za sledované obdobie, čiže ak si vytlačíte intervalovú uzávierku na mesačnej báze bude obsahovať sumár denných uzávierok...

§ 4 ods. 6 zákona č. 431/2001 Z.z.
o účtovníctve

Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a výročná správa. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (ďalej len „súhrnné účtovné záznamy"). Účtovná jednotka je povinná účtovné záznamy viesť v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

zastávam názor, že je možné účtovať tržbu z registračnej pokladnice mesačne na základe súhrnného účtovného záznamu...