Adiks
04.11.18,17:44
Vo februári 2018 sme kúpili lešenie v hodnote 2 800 EUR bez DPH, ktoré odpisujeme. V novembri 2018 sme kúpili ďalšie časti lešenia v hodnote 270 EUR bez DPH. Ako postupovať, ďalšie časti lešenia chápať ako drobný hmotný majetok alebo technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku účtované do nákladov, lebo nepresahuje čiastku 1 700 EUR za rok alebo chápať lešenie ako súbor majetku a o hodnotu ďalších častí lešenia zvýšiť obstarávaciu cenu a odpisovať z tejto zvýšenej ceny ?
Tweety
04.11.18,17:01
Podľa mňa ide o súbor majetku.
Jarka 1
04.11.18,17:06
Súhlasím s Tweety. Tiež by som to ako súbor.
Adiks
04.11.18,17:19
Ďakujem pekne.