jaanna
06.11.18,10:32
Dobrý deň, prosím o informáciu, aký je Váš názor na tento problém. Prepravujeme
nové automobily prepravníkmi. Počas prepravy sa stane, že niektoré z automobilov sú poškodené /napr. škrabance, poškodenie laku atď./ jedná sa o škody, ktoré sa dajú odstrániť. Firma, ktorá objednáva prepravu nám fakturuje opravu poškodenia tovaru. Aký je Váš názor, jedná sa o daňový, resp. nedaňový náklad. Ďakujem.
Tweety
06.11.18,10:34
Škoda je daňovo uznaná len do výšky náhrady.
jaanna
06.11.18,12:03
Takéto niečo som dostala ako stanovisko z Finančnej správy:
Všeobecne k Vašej otázke možno uviesť, že pri posudzovaní daňového uznania náhrady škody voči tretiemu subjektu, ktorú daňovník plní uznaním oprávnenosti požadovanej úhrady bez súdneho konania, daňovník uplatní ako daňové výdavky podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov len ak to vyplýva zo všeobecných obchodných podmienok upravených v Obchodnom alebo Občianskom zákonníku.