Magda
08.11.18,07:48
Je to správne zaučtované c182,75€ 221/524 a ID 182,75€ 524/336
monika474
08.11.18,07:58
už to tu bolo viackrát- preplatok zo zdravotnej poisťovne sa v pod. účtovníctve účtuje 336/648, viď usmernenie
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Vybrane_ustanovenia/2016/2016_12_29_Preplatky_z_RZZP.pdf