andy24
09.11.18,08:07
Firma s.r.o. (platca DPH) vystavila 19.9.2016 faktúru v sume 1 000 eur českému odberateľovi (platcovi DPH). Faktúra bola teda vystavená bez DPH. Odberateľ faktúru však už neuhradí, preto by sme potrebovali vedieť ako túto pohľadávku možno čo najvýhodnejšie odpísať. Doteraz nebola vytvorená žiadna opravná položka k pohľadávke a stále figuruje v účtovníctve len ako neuhradená faktúra. Prosím o presný účtovný postup, ako túto pohľadávku zlikvidovať.