Adulkaa
15.11.18,14:19
misoft
15.11.18,14:27
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/aka-moze-byt-maximalna-vyska-oplotenia-medzi-dvoma-rodinnymi-domami/
Inými slovami - môže mať aj 100 metrov do výšky :---, ak sa tým neporušia príslušné paragrafy zákona :D:D:D
lubko6394
15.11.18,14:31
Zvyčajne sa to rieši stavebným oznámením a stavebný úrad osloví suseda. Môže ale aj požadovať stavebné povolenie. Ja som pýtal 2,5 m, postavil v jednej časti 3 m a plot je komplet na mojom pozemku ( cca 20 cm od hranice).

Doplnenie 23.11.18: Za predpokladu že na pozemku sa nachádza stavba.
Baluinka
23.11.18,11:52
Ohlásenie drobnej stavby však postačí len v prípade, že bude plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, trebárs k rodinnému domu, ktorý by stál na tom pozemku.. a vtedy stavebný úrad nemá dôvod oslovovať suseda, keďže pri drobnej stavbe je účastníkom len stavebník. Ak by však plot išiel cez stavebné povolenie, v tom prípade by boli účastníkom konania aj vlastníci susedných nehnuteľností, tj aj susedia.
misoft
23.11.18,11:59
Naozaj?
Zákon vraví niečo iné!!!
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/co-je-to-drobna-stavba-podla-stavebneho-zakona/
"Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod. "

OPLOTENIE!!! Nemusí to byť doplnková stavba!
Teda - stačí ohlásenie.
lubko6394
23.11.18,12:02
Nie celkom. V oznámení sa predsa uvádza či je plot na pozemku žiadateľa, ak je na hranici tak musí osloviť suseda či so stavbou na hranici súhlasí. Potom je tam ešte ďalší údaj či sa pri výstavbe: Pri uskutočňovaní drobnej stavby bude* / nebude* potrebné použiť susedné nehnuteľnosti.
A ak áno tak sa samozrejme takisto vyžaduje stanovisko suseda.
lubko6394
23.11.18,12:07
Misoft: § 57
Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Posledná veta.
Baluinka
23.11.18,12:09
hm..dlhšie sa zaujímam o tento problém a teda, či je tam tá podmienka, že oplotenie musí plniť doplnkovú funkciu... ja úprimne mám tiež za to, že táto podmienka nemusí byť splnená, ALE... stretla som sa v praxi s tým, že na každom úrade to posudzujú inak (viď toto stanovisko okresného úradu v Trenčíne: https://www.micega.sk/data/micega.sk/documents/stavba-oplotenia-a-hlavna-stavba_1448368246.pdf )
A hlavne, ak by sa to aj posudzovalo ako drobná stavba, tak pozor na § 57 stavebného zákona "Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. " !!
besttracker
20.01.19,16:53
na plot staci ohlasenie,ja som mal v projekte(mojom nakrese) nejak 2,5m vysoky a nemal namietky na stavebnom urade...
marleau
21.01.19,22:18
aby ho nemuseli obchádzať lietadlá
Liptáčik
21.01.19,22:22
Teraz by som tu dala veeeľkého smajlíka, ale - neviem. Moja škoda
vlado 33
21.01.19,23:33
Si ma pobavil