Solanka
04.12.18,13:01
Ohlásenie drobnej stavby garáže,postavená obytná prístavba aj nadstavba,na pozemku prístupovej cesty, pre susedné chaty,nás pozemok kolmo k tejto garáži,požadujú prístupovú cestu 3m,cez náš pozemok lebo sa tam s autami nevytocil,právo prechodu si zmenili na pravo prechodu a prejazdu,teraz chcú stavbu legalizovat verejnou vyhláškou, pri žiadnom konaní sme neboli prizvani
Chobot
04.12.18,13:55
Prosím ťa, skús písať vo vetách. Takýto zhluk slov je strašne nezrozumiteľný. Neviem kto postavil, kto kolauduje, kto vyžaduje cestu, koho pozemky to sú, kto si zmenil právo prechodu a na koho pozemku a pod. Napíš to ešte raz a zrozumiteľne aj pre ostatných.

A hlavne - zadaj otázku. Neviem, čo sa vlastne pýtaš.
Mária27
05.12.18,16:59
Žiadajte stavbu odstrániť.
misoft
06.12.18,19:56
Ak sa budú stavať na zadné - pokiaľ mali právo prechodu, potom si postavili stavbu tak, že si vyžaduje aj právo prejazdu - mali ste byť účastníkmi, pretože zasahuje do vašich vlastníckych práv. Ak to už zmenili - súdte sa, oni musia dokázať, že stavba je v súlade so zákonom, oni musia dokázať, že ste boli s tým oboznámení. V každom prípade, namietať voči legalizácii stavby, žiadať odstránenie stavby, nesúhlasiť s VB pravo prechodu a prejazdu.
Pokiaľ stavba nebude legalizovaná a podáte žalobu - nemôžu žiadať ani rozšírenie VB, navyše - pri čiernej stavbe im to súd zatrhne.