akalikova
26.12.18,20:32
Ak občianske združenie dostáva príspevky od CVČ je to príjem oslobodený od dane alebo nie..