EvaB.
26.12.18,21:57
V októbri 2016 som podala žiadosť o obnovenie stavebného konania na stavbu pokládka asfaltu na poľnú cestu, pretože SÚ povolil túto stavbu na skládke čierneho odpadu. Podľa môjho názoru som splnila podmienky na obnovu stavebného konania a vyzeralo to, že aj stavebný úrad je toho istého názoru, lebo následne si vypýtal poplatok za obnovu stavebného konania podľa správneho poriadku, ktorý som zaplatila začiatkom januára 2017. Následne sa nič nekonalo, úrad hral mŕtveho chrobáka. Preto som na jeseň tohto roku po dvoch rokoch nečinnosti úradu podala podnet na prokuratúru. Asi pod vplyvom následného vyšetrovania mi prišla niekoľkostranová odpoveď tentokrát už vypracovaná právničkou s tým, že podnet na obnovu stavebného konania zamieta. Vyžiadaním a zaplatením správneho poplatku za obnovu stavebného konania nedošlo k otvoreniu/obnove stavebného konania?