Zuzy
15.01.19,08:46
keď vediem daňovú evidenciu, príjem za faktúru za december 2018, ktorý bude uhradený až v januári 2019, patrí do ktorého roku?
Tweety
15.01.19,08:51
2019.
Ľubica Miklovičová
15.01.19,19:15
V roku 2018 evidujete ako pohľadavku