Emik27
15.01.19,09:49
Dobrý deň!
Prosím Vas... Započítavaju sa do zameskaných pracovných dní na účely krátenia dovolenky sviatky? Ide o mesačne odmenovaneho zamestnanca.
Vopred moc ďakujem!!!
Tweety
15.01.19,09:55
Áno. Opravujem pôv. odpoveď. Nepočítajú sa.

Doplním:§144a Výkon práce
(1) Ako výkon práce sa posudzuje aj doba,
a) keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
c) náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna poskytnutého podľa § 96b,
d) prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
e) dovolenky,
f) počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
g) ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.
Emik27
15.01.19,10:15
To som si myslela aj ja, ale čítala som článok, že sa sviatky nezapočítavaju...
Tweety
15.01.19,10:29
Nepočítame ich,
Emik27
15.01.19,11:03
Ďakujem.. Vedeli by ste ma prosím usmerniť, kde je to uvedené v zákone?
Emik27
15.01.19,13:38
Prosím, vie mi to niekto zdôvodniť? Ďakujem moc!
veronikasad
15.01.19,14:29
Pozri § 144a Zákonníka práce
Jana Motyčková
15.01.19,16:33
Podľa mňa odpoveď má byť nie, nezapoćítavajú sa do zameškaných dní. Viď § doplnený Tweety