Sio
22.08.06,15:18
V roku 2004 firma kúpila ojazdené úžitkové motorové vozidlo: Sharan,
na úver.
Po havárii auto bolo dodané pred týždňom do auto servisu,odkiaľ sme dostali Fa za opravu v celkovej sume 67999,-Sk.
Chcela by som vedieť či môžem zaúčtovať v JÚ, ako prevádzková réžia.
Alebo musím zvýšiť cenu mot.vozidla v odpisoch! Ako ???
Účtujem v programe INSYPOJ.
Vďaka za odpoveď !
andrej_rv
22.08.06,19:52
Otázka nie je celkom jasne sformulovaná...
Pokiaľ firma kúpila havarované auto v nepojazdnom stave a podmienkou pre riadne užívanie bola oprava po havárii, náklady na uvedenie do prevádzkyschopného stavu (fa za opravu vozidla) tvoria spolu s kúpnou cenou vstupnú cenu auta a do daňových výdavkov sa dostanú postupne vo forme odpisov. V tomto prípade treba faktúru v JÚ zaúčtovať ako výdavok neovplyvňujúci daň - výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. (V zmysle § 25 ods. 1 ZDP je vstupnou cenou pre odpisovanie DHM obstarávacia cena, definovaná v § 25 ods. 4 zákona o účtovníctve ako cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V zmysle § 11 ods. 1 písm. a) sú účasťou obstarávacej ceny náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním až do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania).
Ak bolo auto havarované až po zaradní do používania vo firme, náklady na opravu sú bez obmedzenia v plnej výške daňovým výdavkom - prevádzková réžia, prípadná prijatá náhrada od poisťovne zase zdaniteľným príjmom - iné príjmy.
ondrejvla
22.08.06,20:11
Otázka nie je celkom jasne sformulovaná...
Pokiaľ firma kúpila havarované auto v nepojazdnom stave a podmienkou pre riadne užívanie bola oprava po havárii, náklady na uvedenie do prevádzkyschopného stavu (fa za opravu vozidla) tvoria spolu s kúpnou cenou vstupnú cenu auta a do daňových výdavkov sa dostanú postupne vo forme odpisov. V tomto prípade treba faktúru v JÚ zaúčtovať ako výdavok neovplyvňujúci daň - výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. (V zmysle § 25 ods. 1 ZDP je vstupnou cenou pre odpisovanie DHM obstarávacia cena, definovaná v § 25 ods. 4 zákona o účtovníctve ako cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V zmysle § 11 ods. 1 písm. a) sú účasťou obstarávacej ceny náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním až do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania).
Ak bolo auto havarované až po zaradní do používania vo firme, náklady na opravu sú bez obmedzenia v plnej výške daňovým výdavkom - prevádzková réžia, prípadná prijatá náhrada od poisťovne zase zdaniteľným príjmom - iné príjmy.

Andrej samozrejme, že s tebou súhlasím, len mám pocit, že Sio má problém s tým, že vozidlo bolo havarované už po zaradení do majetku viď :

- Po havárii auto bolo dodané pred týždňom do auto servisu,odkiaľ sme dostali Fa za opravu v celkovej sume 67999,-Sk-

takže je to pravdepodobne táto druhá alternatíva.
andrej_rv
22.08.06,20:16
Andrej samozrejme, že s tebou súhlasím, len mám pocit, že Sio má problém s tým, že vozidlo bolo havarované už po zaradení do majetku viď :
- Po havárii auto bolo dodané pred týždňom do auto servisu,odkiaľ sme dostali Fa za opravu v celkovej sume 67999,-Sk-

takže je to pravdepodobne táto druhá alternatíva. Asi hej, len potom neviem, prečo spomína odpisy... :confused:
Jazmina007
06.09.06,13:22
Ahojte poraďáci,

viem, že môj problém nesúvisí s danou témou ale potrebujem sa poradiť s niekým, kto účtuje v programe INSYPOJ. Neviem si rady so zahraničnou faktúrou - kurzové rozdiely. Pomôže mi niekto.