Jana G.
22.08.06,14:42
Prajem pekný deň,
dnes ma jedna pani požiadala o vedenie podv.účtovníctva jej firmy za rok 2006. Bola som prekvapená keď za rok 2005 som našla na 381 zaúčtované FA, ktoré súvisia s rokom 2005 ale jej účtovníčka ich zaúčtovala na 381 - z dôvodu, že sú zaplatené v roku 2006. Je to blbosť. Čo s tým? Ďakujem.
DušanČ
22.08.06,15:12
Keďže je už po účtovnej závierke r. 2005, už sa s tým nedá nič robiť, len preúčtovať do nákladov s tým, že pre rok 2006 to bude nedaňový náklad (pripočítateľná položka). Doporučujem na to vytvoriť separátnu analytiku, aby sa na to pri závierke r. 2006 nezabudlo. Ak je to významná položka, možno by sa vyplatilo podať dodatočné daňové priznanie za rok 2005, nejaká koruna by sa vrátila do firmy z titulu nižšieho daňového základu ako bol v daňovom priznaní.
mudroš
23.08.06,13:11
Keďže je už po účtovnej závierke r. 2005, už sa s tým nedá nič robiť, len preúčtovať do nákladov s tým, že pre rok 2006 to bude nedaňový náklad (pripočítateľná položka). Doporučujem na to vytvoriť separátnu analytiku, aby sa na to pri závierke r. 2006 nezabudlo. Ak je to významná položka, možno by sa vyplatilo podať dodatočné daňové priznanie za rok 2005, nejaká koruna by sa vrátila do firmy z titulu nižšieho daňového základu ako bol v daňovom priznaní.

Súhlasím.
Ak by to však bola významná suma, zaúčtovalo by sa to z nezozdeleného zisku minulých období (428/381). Neskreslilo by to výsledok hospodárenia v roku 2006.