Markéta Hrusovska
19.01.19,17:11
Má starosta obce právo kontrolovať všetky dokumenty /zápisnice, prezenčné listiny aj za minulé roky/ predsedovi rady školy?
misoft
19.01.19,17:25
No - ak je to nový starosta, úrad je zriaďovateľom školy - tak asi si všetko chce skontrolovať (aby na neho niečo v budúcnosti "nevyskočilo").
pavol54
19.01.19,19:42
Potiaľ pokiaľ má právomoc kontrolný orgán napr NKU. DÚ a pod
Onko
19.01.19,19:55
Rada školy je nezávislý orgán, nie je starostovi obce podriadený, takže nemyslím si, že má starosta nejaké právo od rady čokoľvek spätne požadovať a kontrolovať. Práve naopak, školská rada, okrem iného, plní funkciu kontrolného orgánu a kontroluje činnosť samosprávy, vrátane starostu, v oblasti výchovy a vzdelávania. By som sa spýtal, aké sú jeho zámery, o čo mu vlastne ide, a podľa toho zvážil, do akej miery mu byť v jeho snažení nápomocný.