matelk0
22.01.19,17:01
Ahojte,

ak to tu už niekde je, tak sa ospravedlňujem. Viete mi povedať ako to je s neziskovou organizáciou a jej neziskovou činnosťou?

Podľa zákona musí mať n.o. riaditeľa, revízora (alebo dozornú radu) a 3 členov správnej rady. Riaditeľ môže poberať plat, kt. mu schváli správna rada, a správna rada je bezodplatne, majú len právo na preplatenie preukázateľných výdavkov.

Moja otázka je: Môžu týto "funkcionári" sa spolupodieľať na neziskovej činnosti, alebo potrebuje neziskovka okrem daných 5 ľudí nájsť ďaľších, ktorí budú vykonávať dané neziskové činnosti, podľa vzoru "dejte mi lidi, já to udělám"? :)

V zákone som to nenašiel, a nemám s tým skúsenosti.

Ďakujem za Vaše skúsenosti.
profesional
23.01.19,09:04
Môj názor je, že musí ísť o osobitné osoby. Lebo nie je možné, aby osoby v kontrolnom orgáne kontrolovali sami seba..
matelk0
23.01.19,14:30
ahoj, áno neziskovka musí mať minimálne 5 ľudí, ktorí vykonávajú každý svoju funkciu (riaditeľ, revízor, správna rada), to je presne aj v zákone definované.

moja otázka je, či týchto 5 ľudí môže takisto vykonávať tie činnosti, pre ktoré bude neziskovka vytvorená, alebo potrebujú ďalšieho človeka, ktorý nie je v žiadnom orgáne neziskovky.
profesional
25.01.19,22:55
Podľa mňa nemôžu. Lebo by šlo o funkčný konflikt záujmov. Lebo nie je prípustné, aby títo ľudia kontroloval sami seba.