Ing. Oľga Játiová
23.01.19,09:04
Mila123
23.01.19,08:15
Mila123
23.01.19,08:17
Pri výpočte nároku na dovolenku pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas (skrátený pracovný úväzok) platia ustanovenia § 101 a nasl. Zákonníka práce týkajúce sa nároku na dovolenku obdobne ako pri pracovnom pomere dohodnutom na plný pracovný úväzok.

Výkon práce na skrátený pracovný úväzok neovplyvňuje základnú výmeru dovolenky (t.j. 4, 5 resp. 8 kalendárnych týždňov) a neznamená, že zamestnancovi prináleží menší (napr. polovičný) počet dní dovolenky, je ale potrebné brať do úvahy dĺžku pracovného týždňa, nakoľko napr. u zamestnanca s päťdňovým pracovným týždňom predstavuje týždeň dovolenky päť pracovných dní, a u zamestnanca s dvojdňovým pracovným týždňom predstavuje týždeň dovolenky dva pracovné dni, t.j. týždeň dovolenky predstavuje toľko pracovných dní, koľko má v týždni zamestnanec odpracovať podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.

Výmeru dovolenky pri skrátenom pracovnom úväzku si rozoberieme na nasledujúcich príkladoch.

Zamestnanec vykonáva prácu na polovičný pracovný úväzok, t.j. pracuje 5 dní v týždni po 4 hodiny, celkovo teda 20 hodín týždenne:
Základná výmera dovolenky: 4 týždne x 5 dní = 20 dní (80 hod.) dovolenky

Výmera dovolenky po dovŕšení 33 rokov: 5 týždňov x 5 dní = 25 dní ( 100 hod.) dovolenky

Výmera dovolenky pedagogických zamestnancov: 8 týždňov x 5 dní = 40 dní ( 160 hod.) dovolenky


Týždeň dovolenky predstavuje 5 pracovných dní. V prípade čerpania jedného dňa dovolenky patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného hodinového zárobku za 4 hodiny.

Zamestnanec vykonáva prácu na skrátený pracovný úväzok (1/4), t.j. pracuje 2 dni v týždni po 5 hodín, celkovo teda 10 hodín týždenne:
Základná výmera dovolenky: 4 týždne x 2 dni = 8 dní (40 hod.) dovolenky

Výmera dovolenky po dovŕšení 33 rokov: 5 týždňov x 2 dni = 10 dní ( 50 hod.) dovolenky

Výmera dovolenky pedagogických zamestnancov: 8 týždňov x 2 dni = 16 dní (80 hod.) dovolenky


Týždeň dovolenky predstavuje 2 pracovné dni. V prípade čerpania jedného dňa dovolenky patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného hodinového zárobku za 5 hodín