kos11
23.01.19,13:10
Chcel by som sa opýtať, ak počas manželstva manžel nadobudne
druhý byt darom od napríklad svojho syna, môže po rozvode alebo po smrti manžela si na neho bývala manželka nárokovať ? Alebo je dar úplne vylúčený z bezpodielového spoluvlastníctva ?
Mária27
23.01.19,13:22
Po rozvode nie, po smrti môže po ňom dediť súčasná manželka zo zákona rovnako ako deti. Dar nepatrí do BSM.

Bývalá manželka (ak už nebola v okamihu smrti manželkou) ani nededí.
Katy a R
23.01.19,13:26
Ak je byt v jeho výlučnom vlastníctve - tak v prípade úmrtia ide celý do dedičstva. podľa zákona sú dedičmi terajšia manželka a jeho deti (rovnakým dielom) ...
Podmienkou dedenia manželom je existencia manželstva v čase smrti poručiteľa
Bývalá manželka by mohla "niečo" zdediť, len ak by napísal závet v jej prospech.
V prípade rozvodu - aj naďalej bude patriť len jemu. jedine keby ho chcel niekomu darovať, predať? - to už je jeho vec, že komu;)
kos11
23.01.19,13:29
Ďakujem pekne :)