Ludula
25.01.19,09:03
Všetkým pracovníkom dám do 31.1.2019 podpísať nové Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka...Neviem aký dátum mám napísať na prvú stranu. Mám tam napísať dátum 31.12.2018?
betka122
25.01.19,09:42
dáš tam dátum kedy to podpisovali, nesmie byť dátum neskorší ako 31.1.2019
Ludula
25.01.19,09:49
To viem, že pracovníci musia podpísať Vyhlásenie do 31.1.2019, to aj na 2 strane podpíšu, že nemajú na rok 2019 žiadne zmeny, mne ide hlavne o ten dátum na 1. strane dole nakoľko im dám podpísať nové tlačivo. Je platné tlačivo VYH36v18-1?
betka122
25.01.19,10:42
na 1. strane uvedieš dátum kedy to podpíše zamestnanec, tiež nesmie byť neskorší ako 31.1.2019