abov
26.01.19,16:28
V triede so spojenými ročníkmi - neplnoorg. škola sú aj žiaci s MP na základe diagnostiky. Rodičia nesúhlasili s preradením do špeciálnej triedy a tak sa "vzdelávajú" podľa RUP ZŠ bez IVP a na druhej strane nesmú prepadnúť. Súhlas na rozširujúce vzdelávanie ŠP som nedostala, pretože ho vraj nepotrebujem a vedenie školy moje návrhy na integráciu daných žiakov odmieta z dôvodu, že škola príde o príspevok na žiakov zo SZP. Nie je aj na takéto deti je zvýšený koeficient. Nemôžu byť žiaci s MP integrovaní v bežnej triede len preto, že s preradením do ŠT rodičia nesúhlasili?!
alaya1
26.01.19,18:13
Maju byt integrovani.