Lampička
26.01.19,18:07
Keďže som sama k tomu ešte aj invalidná dôchodkyňa, musím šetriť. Mám myčku, periem raz za mesiac, sprchujem sa 2x denne a každý mesiac som na tri dni preč z bytu.Nakoľko v bytovke je neustále vysoká sporeba vody. Sme SVB. Voda sa rozučtovala takto: Mne bolo priučtovaných o 3m3 viac. minula som menej. Kto minula viac nebolo mu priučtované nič. Chcem sa opýtať či je to spravodlive a či to tak môže byť?
sito
26.01.19,20:01
Máte šikovného precedu, že tak skoro. Voda? Jeden m3 tak 2,5 - 3,0 € x 3 m = 7,5 - 9 €. A koľkí ste v tom SVB, dvaja? :D
Lampička
28.01.19,01:05
Máme vodomery, len sú asi zbytočné, keď ich neberú do úvahy.Predseda nerobil vyučtovanie, ale pokladníčka, Podľa mňa čo bolo na hlavnom vodomery na viac mala rozpočítať na osoby . to by bolo spravodlivé.
Lampička
28.01.19,01:08
A potom to pripčítať k tomu vodomeru čo má každý v byte.
sito
28.01.19,09:02
Lampička, všetky vodomery v bytovom dome sú určené meradlá. No nie všetky sú v dome na ten istý účel a to aj napriek tomu, že merajú tu istú vec, komoditu. Hlavný vodomer? Ten je majetkom dodávateľa vody, ktorý používa na napočítanie spoločných nákladov domu za odobratú vodu domom, jeho spoluvlastníkmi.

Vodomery v dome, jeho bytoch sú súčasťou rozvodu vody do jednotlivých bytov, teda súčasť spoločného zariadenia domu, tie slúžia domu na spoločný účel v dome, rozpočítanie spoločných nákladov domu na jednotlivé byty v dome.

Teda namerané hodnoty na hlavnom vodomery a nameraný stav na vodomeroch v bytoch ( vraj bytové, ktoré sú súčasťou bytu, ak by to ta bolo a vodomer v byte by bol napojený na byt a nie na vlastníkov rozvod vody v byte nebol by to byť, ale akvárium, že? )

Ako sa používajú? Dodávateľ vody vystaví domu faktúru za vodu.

Určenie nákladov domu.

Spotreba domu 200 m3, cena za 1m3 = 3 €, náklady domu 600 €.

Rozpočítanie spoločných nákladov.

Náklady domu, deleno súčet spotrieb na vodomeroch v bytoch domu = náklad na 1m3, krát spotreba v byte = podiel bytu z nákladov domu. Súčet nákladov vo všetkých bytoch sa musí zhodovať s nákladmi domu od dodávateľa vody.

600 € : 175 m3 = 3,43 € x 10 m3 = 34,29 € + xyz nákladov = 600 €.

A koľko vás je v dome, myslím bytov ich vlastníkov, členov SVB?
sito
28.01.19,09:36
Tak sa má! Aby sa spotreba v bytoch, ich súčet zhodoval na 100 % so spotrebou na fakturačnom vodomery, šanca ako v športke.

Chôp má liter pálenky, chôpi, každý má pred sebu stakan 1 dl, rozleje im ju o stakanov. Noo, nezdá sa im to, že je to liter. Dajú svoju flasku a nalejú pálenku zo stakonov do nej. Bude sa obsah v ich flaške zhodovať s obsahom v pôvodnej flaške? :D
sito
28.01.19,09:55
To len fico tvrdí, že na východe nič nie je. :D:D:D
sito
28.01.19,10:06
A že vraj sú Škóti skúpi. :D:mee::D

Dopraju, ako aj ty. :);)
sito
28.01.19,10:12
Len po Poprad ... :D
sito
28.01.19,10:25
... horolezec a hrôzolezec ... :D
vicktor
28.01.19,10:39
Vodomery sa neodpisovali?
Predpokladam ze dodavatel vyuctoval vodu, ale podla vasich vodomerov vysiel mensi sucet. Tak kazdemu jeho spotrebu zvysili.
Neviem akou metodou mozno len podelili poctom bytov, mozno pomerne podla m3.
Preco myslis ze niekomu nic nepriuctovali? Videla si prepocty?
mackoivan
29.01.19,15:19
Keďže vieš, že ti naučtovali o 3 M3 viac, máte v bytoch vodomery. Rozpočítavanie na jednotlivé byty je veľmi jednoduché. Odpíšu sa M3 na hlavnom fakturačnom vodomere, potom sa spočítajú všetky M3 namerané vo všetkých bytoch. Potom sa súčet hodnôt v bytoch vydelí nameranou hodnotou na fakturacnom vodomery. Výsledok určí koeficient cca od 1.05 do 1.15 a tým koeficientom sa prenasobia M3 v bytoch.
sito
29.01.19,16:41
Preboha, Ivan kde si to čítal, že hentak sa má, sa musí zhodovať súčet spotrieb na vodomeroch v bytoch domu so spotrebou na fakturačnom vodomere dodávateľa vody do domu?


Napočítanie m3 pri spotrebe teplej vody určuje zákon, ak nie je vodomer funkčný, alebo bolo s ním neoprávnene manipulované.

Pri studenej vode neurčuje napočítanie zákon, dohoda spoluvlastníkov domu platí.

Takým spôsobom zmeníš všetky spotreby v bytoch. Keď nie takým spôsobom zmení sa len jedno číslo, cenu za 1 m3, ktorá bude navýšená oproti cena dodávateľa vody. :D
mackoivan
30.01.19,08:59
Píše sa tu o studenej vode ! sito a rozpocitat SV takým spôsobom je najspravodlivejsie aj naprehladnejsie. Spotrebu TÚV v dome je tiež jednoduché oddeliť od SV
sito
30.01.19,10:06
Správne, správne Ivanko, správne si to napísal.Áno, jedná sa o studenú vodu. A čo sa píše v zákone o studenej vode? Toto.

"Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu alebo od odberateľa vody (§ 4 ods. 3).

Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu vodné, ak sa nedohodne, že vodné sa platí vlastníkovi verejného vodovodu. V prípade, že odberateľ nie je konečný spotrebiteľ, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku.

Ak sa odberateľ s konečnými spotrebiteľmi nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebiteľom odobraté množstvo vody podľa smerných čísel spotreby vody."

Ak spoluvlastníci domu nechcú v bytoch vodomery, nemusia ich mať podľa tohto zákona. Správca, SVB sa zariadi podľa svojho, podľa osôb, osobomesiacov.

Ak ich chcú, musia sa dohodnúť na schôdzi a so správcom aké, za koľko, kedy a akým spôsobom sa rozpočítajú spoločné náklady za vodu na jednotlivé byty.

1. spôsob. Náklady domu sa vydelia súčtom spotrieb v bytoch, vyjde náklad na jednu jednotku. náklad za jednotku krát spotreba v byte rovná sa úhrada, podiel bytu z nákladov domu.

Pokiaľ si vlastník odkontroluje svoj stav a uzná náklad na jednotku v dome, je kľudný.

Pokiaľ si vlastník odkontroluje svoj stav a zistí, že mu boli pripočítané jednotky k jeho spotrebe, je rozčúlený.

V konečnom dôsledku výsledok je ten istý.

"Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)

Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody.

Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,5a) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu."

Vy v tom vašom SVB neuznávate zákon, serete naň?

Predseda predloží, zhromaždenie schváli. A ako vidíš, čítaš, zákon má vlastníkov bytov, ktorí sa rozhodli pre správu ich domu správcom na základe zmluvy o výkone správy za nesvojprávnych, že nevedia rozhodnúť, odhlasovať aké určené meradlá chcú mať v dome, v jeho bytoch, ich bytoch.

Zisti si čo sa skrýva pod odvolávkou 5a)
mackoivan
30.01.19,15:00
namerané kubíky SV na fakturačnom vodomere sa nikdy nezhodujú so súčtom m3 na vodomeroch v bytoch. Fakturačný vodomer nezachytí veľmi malý odber v jednotlivých bytoch. ...dokvapkavanie batérii, dotekanie splachovačoch, ale aj prípadné heknutie niektorého vodomeru zlodejom vody. Preto tieto úniky treba rozdeliť medzi všetkých.
sito
30.01.19,17:02
Výborne, Ivanko, výborne. Súhlasím! Lenže dodávateľ nevykazuje žiadne straty. Takže nie je čo rozdeľovať, nejaké, žiadne straty. Náklady, spoločné treba rozdeliť na byty a tie sú v €, nie v m3. :D Čítaj, študuj, cháp. :);)
mackoivan
31.01.19,12:01
Či v kubíkoch, či v € ...jeden čert... jednotková cena za M3 SV nepustí
sito
31.01.19,15:08
Správne, schválená cena vody za jeden meter kubický URSOm a nameraná hodnota m3 na vodomery dodávateľa vody nepustí, vzájomným prenásobením tých hodnôt vzniknú náklady domu za odobratú, kúpenú vodu, že?

Náklady za vodu odobratú domom, treba vydeliť súčtom spotrieb v bytoch domu, jednotková cena na 1m3 nepustí, každý byt krát jeho spotreba, súčet výsledkov rovná sa náklady domu za vodu.

Ale, jednotková cena za 1m3 v dome sa nemôže zhodovať s jednotkovou cenou za 1m3, ktorú schválil URSO. Ale to je v poriadku, či nie? Veď dom tak či tak uhradí náklady za kúpenú vodu v 100 % výške.

Ktorý spôsob viac dohúka spoluvlastníkov domu?

U nás správca tiež sa snaží dohúkať spoluvlastníkov pri vyúčtovaní tepla v teplej vode.

Podľa nového 20% nákladov podľa počtu bytov. Zbytok podľa m3.

Správca:

Z 20 % základnej zložky určí sumu 20 %, ktoré rozdelí podľa počtu bytov, zbytok podľa m3.

Z 80 % zo spotrebnej zložky 20 % podľa počtu bytov, ktoré rozdelí podľa počtu bytov, zbytok podľa m3


Výsledok je ten istý. Prečo teda tak, aký to má zmysel? :D
mackoivan
02.02.19,09:53
Nuž aj tak sa dá...my sme menili sanitárne rozvody...na úhrade nákladov sa vlastníci podieľali podľa výšky spoluvlastníckeho podielu ... Na stratách na SV sa teraz podieľajú podľa toho kto koľko vody míňa. Ale inak spotreba vody v jednotlivých bytoch je dosť podobná. Sme spokojní so spôsobom rozpočítavania.
sito
02.02.19,10:17
:D Však je to samozrejmé a v súlade so zákonom. Rozvody vody sú spoločné zariadenie, ich opráva, výmena sa hradia z FPÚaO. Do FPÚaO sa uhrádza preddavok podľa majetkového podielu bytu na dome, spoločných častí a zariadení domu, teda podľa plochy bytu, ak je balkón + 25 % jeho plochy.

A voda v potrubí, no podľa určených meradiel, vodomerov, že?

Hádam ste ju nezbierali do suda a potom ste si ju rozdelili, či? :D
sito
02.02.19,10:39
:D Na šuťaku ťa spomínajú a ty sa za......š tu! Do každej prdele sa strčíš. :D

Spoločné zariadenie domu sú všetky rozvody vody v dome končiace vodomerom. Od vodomeru v byte je rozvod vody v osobnom vlastníctve, ten je majetok vlastníka bytu.

Pošli to ďalej! :D
mackoivan
02.02.19,10:41
Všetky za fakturačnym vodomerom sú spoločné, za bytovým tak ako píše sito
sito
02.02.19,10:52
Tak v tom máme zhodu, zhora na ňu s......! :D
sito
02.02.19,10:56
... splachovač ... :D
misoft
02.02.19,11:01
mimotemy

Sember (Dnes 10:49) sito (Dnes 10:39) Na šuťaku ťa spomínajú a ty sa za......š tu! Do každej prdele sa strčíš
❤ Buďte priateľskí! ❤ Snaž sa o ohľaduplnú a konštruktívnu diskusiu
Slušnosť, čestnosť a priateľský prístup
Nekomentujem profil a osobu zadávateľa.
---------------------------------------------------------------
Že to píšeš práve TY! Ten, ktorý nepozná nič iné, len Dankovu klávesnicu, ten, ktorý v každej téme má svoje nemiestne poznámky na ostatných, ten, ktorý túto Poradu len za*siera volovinami, ten, ktorý zo 100 príspevkov a komentárov dá radu v 5-tich!
sito
02.02.19,15:42
:D vitaj.

"Boli aj také reči, že je to zle.
Základná zložka u dodavateľa je niečo iné ako u vlastníka.
Spotrebná zložka u dodavateľa je iné ako u vlastníka."

To čo si uviedol si zober späť, pre spoluvlastníkov domu je to bezpredmetné. Predmetom je rozpočítanie nákladov domu na jednotlivé byty.

"Preto sa jedna suma z fa dodavateľa za TUV
rozdelí na dve sumy pre vlastníkov."

Nie, nie, nie preto. Preto, že dodávateľ dodáva domu studenú vodu v ktorej dodáva domu teplo, teda teplú vodu. Náklady za teplú vodu sú náklady za studenú vodu, ktoré sa rozpočítajú podľa stavu na určených meradlách na teplú vodu. Náklady za teplo v teplej vode sa rozdelia na dve položky. V skutočnosti náklady na teplú vodu sa skladajú z troch položiek, nie z dvoch.

"- všetko (včetne) bytových vodomerov sa platí z FO"

Logické je to. Potiaľ to slúži na spoločný účel domu. Dodávku vody do každého bytu a objektívnejšie rozpočítanie spoločných nákladov domu na jednotlivé byty v dome.

"m3 z bytového vodomeru stačí vynásobiť jednotkovou cenou z fa dodavateľa a koeficientom (mal by byť do 1,1)"

Netvrdím, že aj tak sa nedá. Ale, dodávateľ vody má nejaký koeficient u prdele. On potrebuje aby mu boli faktúrované náklady za teplo v teplej vode a náklady za studenú vodu v ktorej dodával teplo do domu v 100 % výške. Koeficient rozdielu v jednotkovej cene je len naťahovanie medových motúzov pod fúzy. Alebo lízať .... cez sklo. :D
mackoivan
04.02.19,06:41
Sito ... keď nám jeden JUDr nasťahoval do domu osadníkov a tí kradli vodu mali sme v tých rokoch koeficient 1.2 a 1.18
sito
04.02.19,08:57
Aj u nás taký býva, nie vždy, A aj 1,47 bol, ba jeden rok bol 0,95. Asi si niekto vstúpil do svedomia a ukradnutú vodu vrátil späť. :D
Urgo
17.02.19,12:50
Nás je 8. Vyúčtovanie robím vždy v januári. A aj po diskusii s vami tu (ďakujem) som navrhol systém, aby sme spravodlivo do centa (aj keď to nie vždy ide, lebo nepresnosti v sa meraniach a aj zaokrúhlovaní na 5 desatinných miest dejú) rozdelili výdavky za minulý rok. Susedia sú spokojní a pri dobre nastavených zálohových platbách nemáme nedoplatky. Vďaka tomu sa radi stretáme na brigádach a opekačkách na priľahlom pozemku.

Preto chápem otázku pani a nezrovnalosti z vyúčtovania. Nejde o cenu, keď musí človek platiť za niečo čo neotvorí nespotreboval. Je však dôležité mať viac informácii. Ako ste si schválili rozdelovanie nákladov na vodu? V rámci svb už je treba viesť evidenciu rozhodnutí a teda by v nej takéto rozhodnutie malo byť uvedené. Ak sa vám zdá, že to nie je fér, skúste sa o tom porozpravat s predsedom/členmi rady. Tí vám buď vysvetlia prečo to tak funguje alebo vám možno pomôžu vytvoriť férovejší model a presadiť ho v svb.
sito
17.02.19,14:36
"Vďaka tomu sa radi stretáme na brigádach a opekačkách na priľahlom pozemku."

Pekné, pri tých ôsmich. Ale boli tu aj polovičné, ktoré nie a nie sa dohodnúť, takže ťažko povedať, že je to špatným zákonom.

Tiež ôsmi, zbavili sa zodpovednosti? Nie, len to, čo robíš ty u vás v dome oni posunuli účtovníčke, dáme. :D

https://www.porada.sk/t314268-ju-v-spolocenstve-vlastnikov-bytov-a-nebytovych-priestorov.html