Amme
28.01.19,11:44
Dobrý deň, prosím o pomoc: SZČO v zdaň. období 2017 používal MV na podnikateľské účely a podal aj DzMV za obd. 2017.
V zdaň. období 2018 už neplánoval používať MV na podnikanie, a v septembri ukončil aj podnikanie. Môže teraz podať dodatočné daňové priznanie na MV za zdaň. obdobie 2017 a označiť r. 02 Dátum zániku daňovej povinnosti 31.12.2017? Pozn.: Vozidlo nebolo zaradené do podnikania, je v BSM. Ďakujem
Tweety
28.01.19,10:47
Nie takto cez DDP. Zánik DP oznámi samostatne.
Amme
28.01.19,11:16
Ďakujem za Vašu pomoc a odpoveď.
Stačí ak napíše list že za zdaň. obdobie od 1.1.2018 do xx.09.2018 nebolo predmetom dane?
Myslíte na nasl:
Povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti
Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.
Amme
28.01.19,13:28
Na stránke FS som našla oznámenie, ďakujem