verne
28.01.19,12:56
Prosím vás sme spolok urbáru a roľnícke družstvo nás požiadalo o prenájom pozemkov nášho spoločenstva.

Kde a na koho sa obrátiť aby som zistil presnú výmeru týchto pozemkov, ale aj ich ohodnotenie po finančnej stránke.

Predčasom to bola len fiktívna zmluva. Ďakujeme.