Božena12
04.02.19,11:14
Zamestnanec podal žiadosť o starobný dôchodok 23.01.2018, pracovný pomer ukončil 31.07.2018 dohodou, ma nárok na odchodné, a koľko.
veronikasad
04.02.19,11:19
Patrí, ak nemáte v KZ dohodnuté vyššie, tak najmenej vo výške jednomesačného priemerného zárobku
avalik
04.02.19,11:28
Zákonník práce

"§ 76a

Odchodné

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."- vznikol mu nárok na SD?

- ide o prvé skončenie PP po vzniku nároku na SD?

- požiadal o SD pred skončením PP?

ak máš 3 x áno, odchodné mu patrí a výšku odchodného máš uvedenú v citáte