kampari
04.02.19,23:06
Pekný večer, veľmi pekne Vás chcem skúsenejších poprosiť o radu. Do zdaňovacieho obdobia 2016 vrátane, sme preddavky na DzP PO neriešili, lebo sme nemali takú výšku dane, z kt. by povinnosť platiť preddavky vyplývala. Ale v podanom DP DzP PO za r. 2017 (podaného do lehoty na podanie - 23.2.2018) sme mali výšku dane 3200 eur, čiže sme mali platiť štvrťročné preddavky na r. 2018, nie? No nezaplatili sme do dnešného dňa v plnej výške....a teraz::..musíme doplatiť zvyšné preddavky ešte do podania DP za r.2018, alebo už sa to dorovná keď bude známa daň. povinnosť? a ďalšia otázka...má ta daň za zdaň. obdobie r. 2017 vplyv na nejaké preddavky už na rok 2019 ??? ďakujem
avalik
04.02.19,23:54
pozri poučenie k DPPO k riadku 1010
kampari
05.02.19,07:53
Aj za tak stručnú odpoveď ďakujem.