Dáša_
06.02.19,09:16
Umrel jediný majiteľ aj konateľ firmy. Správca dedičstva ešte nie je stanovený, chvíľu to súdom trvá, situácia je veľmi čerstvá. Mal podpísanu dohodu o doručovaní elektronicky. Jediný mal príspupové kódy. Tie kódy máme. Môžeme teraz podať napríklad DPH? Alebo ročné hlásenie za mzdy. Lebo keď nepodáme,je pokuta. A keď podáme, netuším, či to bude OK. Lebo dohoda je na neho. Oslovený notár k tomu povedal jediné - treba čakať na súd. A tomu to občas trvá aj 2 mesiace

** takže aj pre tých, čo to budú potrebovať. Cez staré kódy nemôžem pristupovať. Podanie by bolo neplatné. Treba ísť na DU osobne. A vybaviť pre poverenú osobu nové prístupy. Podrobnosti doplním

*** Podľa paragrafu 9, ods.7 daňový úrad Daňového poriadku správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ....ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, alebo ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Navrhovaný zástupca s tým musí súhlasiť písomne alebo do zápisnice na DU. Správca dane ustanoví navrhnutého daňového poradcu zástupcom pre účely správy daní rozhodnutím.

**** Daňový úrad vydá rozhodnutie, na základe ktorého ustanoví zástupcu daňového subjektu pre účely správy daní.

***** Na základe právoplatného rozhodnutia uvedeného vyššie (vzdala som sa odvolania, nebolo treba čakať 30 dní) som zažiadala o autorizáciu elektronickej komunikácie. Svoje ID som mala pridelené dávno, takže teraz pristupujem k tomuto subjektu pod svojim ID a svojim heslom. Na komunikíciu nepotrebujem OP s čipom. Ale toto platí len pre staré firmy, tie z tohto roku už len cez čítačku OP

A pre informáciu, celé to trvalo menej ako týždeň. Aj s víkendom.
veronikasad
06.02.19,09:21
Dáška, napíš dotaz na infolinku FS
Dáša_
06.02.19,09:33
Vďaka, asi to bude jediná cesta. Lebo naozaj neviem, čo robiť