PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : DVP na stavebný a autorský dozornamitae
07.02.19, 09:34
Môže príspevková organizácia uzavrieť dohodu o vykonaní práce na stavebný dozor a autorský dozor? Ide o rekonštrukciu.