namitae
07.02.19,08:34
Môže príspevková organizácia uzavrieť dohodu o vykonaní práce na stavebný dozor a autorský dozor? Ide o rekonštrukciu.