jales
07.02.19,10:33
Mám jedno dieťa na daňový bonus.

V šk. roku 2017/2018 navštevoval 2. ročník bakalárskeho štúdia na VŠ, na čo mám riadne potvrdenie o zápise s dátumom 3.9.2017. Mám zároveň od neho doklad, že dňa 31.8.2018 ukončil štúdium na tejto VŠ bez vykonania štátnej skúšky.

Na šk. rok 2018/2019 mi ale priniesol doklad o prijatí na inú VŠ s dátumom 28.9.2018 a doklad o zápise s dátumom 16.10.2018 - do 3. ročníka.

Teraz mi ide o to, či má nárok na daňový bonus za september 2018.
Tweety
07.02.19,10:40
Nie, nemá, na začiatku mesiaca ešte nebol študentom. Nespĺňa túto zákonnú podmienku.
jales
07.02.19,11:30
Čiže nemá nárok za september a ani za október, keďže zápis mal až 16.10.
Mila123
07.02.19,16:07
za 10/2018 určite má nárok na DB.....

podľa § 33 ZDP v platnom znení
(5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odseku 1 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Katy a R
07.02.19,16:12
a ako sa posúdi - keď má potvrdenie o prijatí na školu so septembrovým dátumom ? - ja by som si asi vyžiadala potvrdenie o PnD z UPSVaR - a bolo by po probléme :)
Mila123
07.02.19,17:40
áno, aj toto je riešenie