lienka1974
11.02.19,13:26
Sociálna poisťovňa mi vyrubila penále z omeškania za rok 2009, teda po 10 rokoch, môže tak urobiť a mám sa vôbec nejako brániť či radšej zaplatiť. Vďaka.
ivka70
11.02.19,13:30
https://www.advokatnawebe.sk/riesene-otazky/365-penale-vyrubene-socialnou-poistovnou

... čo sa týka doby, dokedy môže Sociálna poisťovňa vyrubiť penále, tak táto doba nie je zákonom obmedzená, avšak podľa ustanovenia § 147 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 241 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa právo Sociálnej poisťovne vyrubiť penále premlčí za 10 rokov odo dňa jeho splatnosti. Po uplynutí tejto doby môže platiteľ poistného vzniesť námietku premlčania, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zánik jeho povinnosti platiť penále.
lienka1974
11.02.19,13:32
Ďakujem za pomoc.