PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Výpočet daňového bonusu na zapl. úrokyjales
12.02.19, 07:15
Výška úrokov predstavuje za rok 2018 103,96 €. Úročenie začalo 21.8.2018.
Daňový bonus na úroky sa počíta takto?
103,96- 50 % =51,98 51,98/12*4=17,32 €.
Je to správne, či ako sa to počíta.