klariz
14.02.19,11:00
Začala som účtovať pre malé SVBaNP (8 bytov), kde príjem za rok nepresahuje 200.000 eur. Využívam možnosť účtovania v JÚ. Poraďte mi prosím, čo je zdaniteľný príjem a čo nie. Nakoľko SVB nepodniká, má príjem len z mesačných platieb (voda, plyn, OLO, bankové poplatky a tvorba FO) dávam tieto príjmy do nezdaniteľných. Výdavky tak isto dávam do nezdaniteľných, nakoľko nemajú zdaniteľný príjem. Splácajú pôžičku. Poraďte mi prosím ktoré príjmy sú zdaniteľné a ktoré nie a ktoré výdavky sú ovplyvňujúce a ktoré nie. Kam patrí čerpanie FO? Čím dlhšie nad tým uvažujem, tým väčšiu neistotu cítim. DP nepodávam. Je to správne?

Ďakujem vopred za pomoc.
mackoivan
15.02.19,13:01
Daň platí SVB z prenájmu spoločných priestorov domu. Alebo z odmien vyplatených zástupcom SVB. Určite nie z prostriedkov, ktoré majitelia bytov platia do fondu opráv. Ak platím z fondu firme za rekonštrukciu domu v cene je DPH, alebo nie ak tá nie je platcom DPH
mackoivan
15.02.19,13:09
Neboj sa vyplniť aj nulové daňové priznanie. Aj také sa podáva na DÚ
klariz
15.02.19,16:46
Ďakujem. Toto ešte chápem. Čiže príjem nie je zdaniteľný príjem. A výdavky? Správne si myslím, že sú daň neovplyvňujúce? Toto by som potrebovala upresniť.
Vopred ďakujem za pomoc a rady.
sito
15.02.19,18:45
Osem bytov? A z čoho by malo to SVB platiť daň? FPÚaO. Hradia sa z neho faktúry na zabezpečenia prevádzky domu jeho spoločných častí, zariadení domu. Daň zaplatí ten kto vystavil faktúru. ( DPH )

Príjem, úroky z účtu domu zdaní banka.

Ak by prenajímalo nejaký spoločný nebytový priestor za peniaze z toho príjmu by malo uhradiť daň, prípadne z iného príjmu domu.

Služby, plnenia. Daň do faktúry zapracuje dodávateľ služby a aj ju zaplatí štátu. ???

Náklady domu sa rozpočítajú na jednotlivé byty a vyúčtujú voči zálohovým platbám jednotlivých bytov.

Odmeny vyplatené predsedovi, rade, účtovníčke, prípadne niekomu inému sú ich príjmom nie SVB.

Ak vlastníci bytov v dome platia poplatky len do FPÚaO, zálohy za plnenia, služby a správu domu. Akú z čoho by mali platiť daň?
mackoivan
16.02.19,09:12
Z odmien pre predsedu SVB platí odvody a myslím si že aj daň. Ale pri takom malom SVB sa to dá aj cez nejaké náhrady (naturalie (-: )
sito
16.02.19,13:48
Ivan, ak v tom dome majú bielu vranu a nemajú tam žiadnu čiernu ovcu? Ak si zvolia predsedu a sedemčlennú radu, blaho sa im bude v ich bytovom dome, ich bytoch žiť, zadarmo to môžu pre seba robiť. No, účtovníčku si musia vážiť a dobre si ju zaplatiť, tiež jej zabezpečiť dostatok peňazí na administratívu, aby nemala s nimi a pre nich ťažkú chvíľu. A keď sa to klárika naučí robiť, aj jej bude sveta žiť. :D

Vždy, vždy sa dá aj inak, skoro, aby nebolo neskoro. :);)