VHVeronika
18.02.19,12:19
Dobrý deň, do našej firmy má nastúpiť zamestnanec, ktorý bude pracovať na dohodu (Dohoda o vykonaní práce), ktorú budem robiť prvýkrát. Naštudovala som si ako znie zákon a viem, že sa tento konkrétny druh dohody uzatvára najviac na jeden rok a nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku, avšak neviem ako sa postupuje pri prihlasovaní do SocPoist a ZdrPoist. Stačí prihlásiť raz na začiatku vzniku pracovného pomeru a odhlásiť dňom ukončenia alebo treba zamestnanca prihlasovať na konkrétne odpracovaný čas?
veronikasad
18.02.19,12:25
Zamestnanca prihlasuješ do SP deň pred začiatkom výkonu práce a odhlasuješ do 8 kal.dní po ukončení práce na dohodu.

Ak bude pracovať každý deň, do ZP ho prihlásiš na začiatku výkonu práce a odhlásiš po ukončení. Ak však každý deň (okrem víkendov) pracovať nebude, musíš mesačne na Oznámení zamestnávatela nahlásiť dni, ktoré pracoval. Ak dohodár nie je zdravotne poistený z iného dôvodu (zamestnanec, poistenec štátu...), za dní kedy nepracoval si musí doplatiť zdravotné poistenie ako samoplatitel z pomernej časti minimálneho vymeriavacieho základu.