Ja57
22.02.19,10:54
Dobrý deň.
Chcem vás poprosiť o radu . V 90 rokoch si sestra postavila na záhrade pivnicu spolu s drevárňou. Povolenie drobnej stavby bolo vydané na mamu, ktorá v tom čase bola väčšinovou vlastníčkou záhrady. Povolenie sa nedotiahlo do konca,nedal sa spraviť GP ani sa neohlásilo ukončenie stavby na stavebný úrad .Pivnica nie je zakreslená v mape ani vedená na katastri na LV. V roku 2015 v dedičstve po mame nebola pivnica prejednaná. Teraz by sme chceli stavbu legalizovať.
Bude potrebné žiadať obnovu dedičského konania a čo by sa vlastne prejednalo, keď pivnica nie je legalizovaná a je len doklad o povolení stavby a pivnica je postavená. Ako by sa to dalo celé doriešiť.

Ďakujem za odpovede.
lubko6394
22.02.19,11:45
Čo vlastne chceš ? Sestra postavila v mene matky za svoje peniaze ( asi). Čo s tým má dedenie po matke ? Leda ak vecné bremeno v prospech sestry. Konieckoncov je to problém sestry, ktorý si musí/má vyriešiť sama.
Ja57
22.02.19,12:12
Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď. V mojej otázke som zabudol asi na to podstatné. Tá záhrada na ktorej je pivnica je po dedičstve po mame v mojom výlučnom vlastníctve. K pivnici nie je žiaden doklad okrem povolenia na drobnú stavbu. Sestra sa snaží o to, aby dostala stavbu spolu aj s pozemkom do svojho vlastníctva. Z uvedeného dôvodu som chcel vedieť, či sa dá vôbec obnoviť dedičstvo a zahrnúť do neho aj uvedenú pivnicu spolu aj s pozemkom pod ňou a ako sa dá riešiť legalizácia stavby.
lubko6394
22.02.19,12:28
Čo do toho pletieš dedičstvo ? Záhrada je Tvoja, pivnica sestrina. Keď ju chceš zlegalizovať tak oznám úradu že je to hotové daj zamerať a zapísať na seba do katastra. Následne odčleniť časť s pivnicou a darovať/predať sestre.
Ja57
23.02.19,08:34
Dedičstvo spomínam z toho dôvodu, že keď som sa informoval ohľadne legalizácii stavby na stavebnom úrade, tak mi bolo povedané, že povolenie bolo vydané na mamu a je teda aj stavebníčkou aj napriek tomu že stavbu stavala a financovala sestra. Tým že povolenie nebolo po maminej smrti v dedičstve prejednané tak máme žiadať o obnovu dedičstva aby povolenie prešlo na sestru a postupovať potom tak ako si napísal o legalizácii stavby. Informoval som sa aj u notárov, ale jeden povedal, že nie je čo prejednávať, a druhý, že sa to dá. Tak zato som sa obrátil o radu ako to doriešiť čo najjednoduchšie.

Je veľkou chybou, že si to sestra nedotiahla do konca za maminho života, ale chceme to teraz doriešiť.
Ďakujem.
lubko6394
25.02.19,07:40
Kašli na notárov - sú to právnici a len hľadajú problémy. Zájdi na úrad ktorý prijal stavebné oznámenie a rieš to s nimi a následne s katastrom. Ja som tak pred 2 rokmi skolaudoval prestavbu domu z roku 1984 ! Riešenie sa vždy nájde. Počúvaj čo potrebujú, vybavuj lajstrá a podarí sa to.
Ja57
25.02.19,09:02
Ďakujem za radu, spravím to taj ako radíš.
Mária27
25.02.19,09:04
Pozri ako znie to "povolenie" drobnej stavby. Drobná stavba sa ohlasuje (§ 55 stavebného zákona). Podľa § 57 Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Podľa môjho názoru bez ďalšieho by mal platiť § 70:
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190101