strazovsky
04.03.19,21:21
Syn má v apríli 16 a tento rok končí aj povinnú školskú dochádzku. Podľa niektorých zdrojov, ale školský rok končí až 31.8. Môže v lete brigádovať? Ďakujem za pomoc.
mondes
04.03.19,22:23
Až od 1.9.2019.
Pepa
05.03.19,06:46
Nesúhlasím. Môže brigádovať cez leto.
Mila123
05.03.19,06:50
(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
citované zo školského zákona, podľa § 19
strazovsky
05.03.19,10:14
a to je ten problém, že v zákone je uvedené, že koniec školského roka je uvádzaný do 31.8., otázka, ale znie či školská dochádzka nekončí 30.6.
Tweety
05.03.19,10:19
strazovsky to je ten problém, že v zákone je uvedené, že koniec školského roka je uvádzaný do 31.8., otázka, ale znie či školská dochádzka nekončí 30.6.

Keďže jemu už PŠD skončila, môže v lete brigádovať.
Dáša_
05.03.19,10:36
riešili sme to u nás doma pred 2 rokmi. Realita bola taká, že tesco zobralo na brigádu už cez prázniny a v pohode do pokladne. Ostatné firmy sa bránili. Až po prázdninách.
Pepa
05.03.19,10:53
Končí - ukončenie povinnej školskej dochádzky je uvedené na vysvedčení a je spravidla koncom júna.
Na stránke IP nájdete k tejto problematike "usmernenie". V zásade - môže v lete brigádovať.