Marta L
19.11.04,15:18
Dostala sa ku mne informácia, že cirkevné základné školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromné školy by mali viesť účtovníctvo ako neziskové organizácie, nie ako príspevkové organizácie. Počul o tom niekto?
Pri príspevkových organizáciách sa hovorí ako o:
štátnych prísp. organizáciách
prisp. organizáciach obce
prísp. organizáciach vš. územného celku.
Akou prisp. organizáciou je cirkevná základná škola?
Vie mi to niekto objasniť.
Nike
19.11.04,17:04
Ano - existuje účtovná osnova pre "politické strany, hnutia, nadácie, cirkvi a iné nezárobkové organizácie ....." neviem spamäti čo všetko tam je, ale cirkev nie je príspevková org.- resp. neúčtuje podľa účt.osnovy prísp.org.
Marta L
22.11.04,07:24
Ale táto cirkevná zákl. škola je príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom je príspevková organizácia cirkvi.
ZlaticaB
27.03.07,09:57
Tiež by ma táto otázka veľmi zaujímala. Pretože už som počula mnoho názorov. Sme cirkevná základná škola, zriaďovateľ je rehoľa. V zriaďovacej listine aj v potvrdení zo štatistického úradu, kde nam pridelili IČO sme ako príspevková organizácia. Je to pravda, že máme viesť účtovníctvo ako neziskové organizácie, alebo ako to je? Ďakujem za trpezlivosť.
jana32
04.08.09,13:12
Dobrý deň, obraciam sa na Vás poraďákov - ekonómky, kjtoré pracujete na cirkevných školách . Prišiel nám list, kde nám Mesto kráti dotáciu na školské zariadenia ( kvôli hospodárskej kríze a v liste sú dôvody riadne odôvodnené ) vo výške 35 tisíc eur, to je pre nás taká položka, že ak to nedostaneme, tak môžeme školu zavrieť. Čo s tým, čo urobiť? Mne to len tak vychádza že školské zariadenia zavrieme, lebo pri takomto krátení nám neostane ani na výplaty. Poraďte čo by ste robili na našom mieste.