galla
05.03.19,15:54
Chcela by som sa opýtať na situáciu kedy neziskovka, ktorá nemá žiadne alebo minimálne prividelné príjmy z podnikateľskej činnosti, uzavrie zmluvu o spolupráci na podujatí, na základe ktorej dostane jednorazovo za protihodnotu príspevok od orgánu územnej správy.
Táto činnosť bola jednorázová. Neziskovka sa jej nevenuje na pokračujúcej báze. Ráta sa tento príjem do obratu DPH? Načo sa bude spoločnosť registrovať, keď je evidentné, že nebude mať takmer žiadny obrat.
Metodický pokyn DR hovorí: Ekonomickou činnosťou sa na účely dane
z pridanej hodnoty rozumie činnosť, ktorá sa vykonáva na určitej pokračujúcej báze.
Ďakujem za radu!