milagros208
06.03.19,07:42
Ahojte. Potrebovala by som poradiť s potvrdením o príjme z Holandska.
Na potvrdení sú uvedené tieto sumy : Loon loongeffing 1031€, čo by mala byť hrubá mzda, ďalej Loonbelasting/premie volksverzekeringen 49€, podľa prekladača a slovníka by to mala byť daň + sociálne poistenie zamestnanca, arbeidskorting 11€ (zamestnanecká úľava), werkgeversbijdrage ZVW 71€ (príspevok zamestnávateľa na zdravotné poistenie) a totaal premies werknemersverzekeringen 121€ (celkové poistenie za zamestnancov). Keďže ide o metódu vyňatia z príjmov, zaujímalo by ma čo je základ dane. Čo je v tomto prípade poistné platené zamestnancom? Ďakujem.