Majuška11
06.03.19,19:06
Som SZČO zapísaný v OU živn.odd. vlastník nákl.auta nad 3,5t. Od roku 2008 podnikám v autodoprave. Čo všetko musím splniť, aby som mohol podnikať aj naďalej? /mám na mysli zmenu zákona o cest.doprave od 1.4.2019/ Týka sa len začínajúcich autodopravcov, alebo aj už fungujúcich?