Laurinkai
08.03.19,12:15
Ahojte. Prosím o radu, z devízového účtu sme vybrali hotovosť do valutovej pokladnice. Na potvrdení od banky nie je uvedený žiadny kurz. Použila som kurz EBC zo dňa, ktorý predchádzal dňu, v ktorom došlo k výberu. Vybraté dňa 7.3.2019, prepočítané na eurá kurzom zo dňa 6.3.2019. Je to tak správne? Ďakujem za pomoc.