nela07
08.03.19,14:18
SZČO ukončil živnosť v 05 2018. Potom sa zamestnal. Nemal žiadne príjmy zo živnosti. Nemá žiadne pohľadávky ani zásoby . Má záväzky - nezaplatené poistné voči ZP. Zo zamestnania mu boli strhávané exekučné zrážky na toto poistné. Má povinnosť podať DP zo živnosti za rok 2018?
veronikasad
08.03.19,14:42
Ak do 15.2. nepoziadal zamestnávateľa o vykonanie RZD, je povinny podat DP typu A.
mondes
08.03.19,14:43
Ak to poistné neuhradil, znamená to, že nebol v strate, preto nie je povinný podávať DP typ B. Podá len typ A, ale niekde do poznámok by som uviedla, že zo živnosti nemal žiadne príjmy.
nela07
08.03.19,14:48
boli mu strhávané exekúcie na toto poistné. To sa chápe, že neuhradil?