trio trnava
09.03.19,14:16
Mam povinnosť podať DP ak som SZČO bez prijmu za minulý rok ,mam len výdavok na ZP
Tweety
09.03.19,14:27
Keďže máš stratu, máš povinnosť podať DP.
trio trnava
09.03.19,14:30
dakujem pekne
hanelie
10.03.19,08:46
https://hnonline.sk/expert/544478-danovu-stratu-si-nemoze-odpisat-zivnostnik-ktory-ma-pausal
https://podpora.financnasprava.sk/558209-Povinnos%C5%A5-poda%C5%A5-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie

§30 Odpočet daňovej straty


(1) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
hanelie
10.03.19,09:06
szčo nemusí vykázať túto stratu - nikde v zákone nevidím, že "musí"
hanelie
10.03.19,09:08
záleží od toho, či chce túto stratu v budúcich obdobiach odpočítavať - teoreticky môže byť szčo aj zc a potom mu ZP za szčo bude vrátené
Žabinka
10.03.19,09:19
nemusí vykázať stratu.. ale ak o výdavku na ZP bude účtovať, tak musí podať DP, lebo bude mať stratu.. tak znela otázka, či musí podať DP keď má len výdavok na ZP..
hanelie
10.03.19,09:23
áno môžu byť obidve možnosti - môže a nemusí podľa toho ako sa rozhodne naložiť so stratou (obšírne som reagovala na príspevok od Tweety, že musí podať DP )