baculacik
11.03.19,12:08
Firma kúpila montážnu halu s pozemkom a zároveň sa stala spoluvlastníkom trafostanice (1/8). K hale je spravený znalecký posudok, avšak bez trafostanice, nakoľko znalci toto neoceňujú. Akou sumou zaradiť trafostanicu do evidencia majetku firmy? Musí byť táto trafostanica evidovaná na inej karte, nemôže sa jednoducho evidovať a odpisovať spolu s montážnou halou?
misoft
11.03.19,12:14
Možno sa mýlim: trafostanica - pokiaľ je to pred odberným miestom - tak patrí distribútorovi. Ovšem pozemok pod ňou môže patriť firme. Potom je logické, že trafostanica nebola oceňovaná, pretože firme nepatrí. V takom prípade ani nemôže byť v majetku firmy. Zistite si tieto skutočnosti, či nepatrí distribútorovi el. energie.
baculacik
11.03.19,12:26
idem zistiť ako to presne je. V kúpnej zmluve sa píše, že firma kupuje trafostanicu bez súpisného čísla postavenej na parcele KNC xxx/xx v podiele 1/8
misoft
11.03.19,14:02
Aha - takže budovu. Pozor na to, čo je v tej budove. či to patrí k budove, firme... ako som vyššie písal.
baculacik
13.03.19,13:33
Tak som zisťovala a majiteľom trafostanice nie je distribútor ale viac firiem sídliacich v tomto priemyselnom parku. A 1/8 patrí aj firme, ktorú účtujem spolu s 1/8 pozemku, na ktorom trafostanica stojí. Ako toto vypočítať?
sosak
13.03.19,13:53
Oslov nejakú firmu v priemyselnom parku, ako majú ocenenú 1/8 trafostanice oni.
misoft
13.03.19,13:53
Účtovníci by to vedeli lepšie, ale rozum mi vraví - ak je to ⅛ z budovy a zariadenia (samozrejme bude potrebné vedieť hodnotu celej budovy a vybavenia) - tak sa zaúčtuje len ⅛ hodnoty.