kdebolotam
11.03.19,15:10
Po 11 rokoch fungovania spol. s 6 zamestnancami by som chcela vykonať skartáciu dokladov. Je potrebné aby som mala najprv Štátnym archívom schválený Registratúrny poriadok a plán a až potom treba zaslať Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov? Mám vypracovaný poriadok aj návrh, stiahnutý a prispôsobený fungovaniu našej fy. je prísny ŠA pri schvaľovaní? Vopred ďakujem za info.