balunka
11.03.19,16:27
prosím, pomôže mi niekto ako vypočítať príjem z Belgicka,toto je výplatná páska ,každý mesiac iná ,čo je príjem,čo poistné a čo základ dane ?
Ďakujem
misoft
11.03.19,18:04
Basisuurloon = základná hodinová mzda
prestaties = odpracované
betaalde feestag = platená dovolenka (voľno)
vergoeding verplaatsingstijd = úhrada cestovného času
onbetaald verlof = neplatená dovolenka (voľno)
totaal bruto = celkom brutto
bijdrage voor sociale zekerheid (rsz) (Basis) = príspevok na sociálne zabezpečenie (rsz) (základ 1470,12)
verminder. persoonl. rsz-bijdr (lage lonen) = zníženie osobného príspevku rsz (nízke mzdy) [len hádam, neúplné slová]
belastbaar = zdaniteľné
voorheffing op normale bezoldigingen (Basis 1470,12) = zrážková daň z bežnej odmeny (základ 1470.12)
vermindering voorheffing lage lonen = zníženie dane nízka mzda
fietsvergoeding (gedeelte zonder rsz/bv) :confused: = príspevok na bicykel (časť bez rsz / bv)

forfait. terugbetaalde kosten gsm = forfait. :confused: hradené náklady gsm

kledijvergoeding = príspevok na oblečenie

verplaatsingsvergoeding tussen 2 klanten = príspevok na premiestnenie medzi 2 zákazníkmi

voorschot = záloha

inhouding hospitalisatieverzekering = odpočet nemocenského poistenia

persoonlijke bijdrage maaltijdcheques = osobný príspevok na stravné lístky

nettoloon = čistá mzdaStačí ti to na pochopenie.

[Ujo Gúgeľ pomohol]
balunka
12.03.19,18:04
môžem to dať do vyňatých príjmov ?
je to závislá činnosť
Katy a R
12.03.19,18:21
k vyňatiu: cit z poučenia - vydávajú ich nato, aby sme kukli☺
Poznámka k riadkom 48 až 55: Podľa § 45 ods. 3 zákona sa metóda vyňatia príjmov uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti 11 a) za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, alebo c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.
balunka
12.03.19,18:26
vďaka,takže môžem dať vyňatie