7gabrielle7
11.03.19,18:46
Známy si zriadil živnosť koncom novembra, ale nemal do konca roka žiaden príjem len si platil odvody do zdravotnej poisťovne. Lenže do novembra mal príjem zo závislej činnosti. Stačí podať len daňové priznanie typ A a ako prílohu oznámenie, že v daných mesiacoch počas živnosti bol bez príjmu? Alebo typ B a ako príjem bude 0 a len uvedie výšku odvodov? Ďakujem
Tweety
11.03.19,17:46
Podá zo všetkých príjmov, teda B. Podať z podnikania musí, keďže mal stratu z podnikania.
veronikasad
11.03.19,17:48
Podávaš elektronicky DP typu B, do ktorého zahrnieš aj príjmy zo zamestnania.

Z podnikania vykážeš stratu, ktorú si umorí v najbližšom zdaňovacom období, kedy vykáže zisk. Nezabudni vyplniť prílohu č. 3
7gabrielle7
11.03.19,17:49
Ďakujem