maped
12.03.19,13:43
Poprosím o poradenie, ak máme 1 potvrdenie o príjme od 1-9/2018 kde je uplatnený aj daň. bonus na dve deti 1-9, potom pani od 1.10.2018 priniesla potvrdenie z ÚP že je vedená v evidencii uchádzačov o prácu a chce si do DPFOA dať doplatiť za 10,11,12/2018 daň bonus na dve deti tak:

Prílohou k DPFOA bude 1x potvrdenie o príjme, 2x rodné listy dvoch detí a aj potvrdenie z ÚP (resp. toto nie?) Teda spolu prílohy 3x?

Ďakujem pekne.
veronikasad
12.03.19,13:44
Potvrdenie z úradu práce neprikladáš
maped
12.03.19,13:46
a rodné listy áno? Teda 3 prílohy? Ďakujem srdečne.
veronikasad
12.03.19,13:47
rodné listy + Potvrdenie o príjme = 3 prílohy
veronikasad
12.03.19,13:48
má dostatočný príjem na doplatenie DB ?
maped
12.03.19,13:48
áno 12099,61
veronikasad
12.03.19,13:51
DP treba správne vyplniť, lebo určite bude mať aj preplatok na dani a bude sa ti prelínať s daňovým bonusom.
Anik
12.03.19,13:57
1x potvrdenie o príjme, 2 RL a ak je niektoré dieťa nad 16 rokov potvrdenie o návšteve školy, alebo potvrdenie z UPSVaR o poberaní rodinných prídavkov
maped
12.03.19,14:01
jedno dieťa je 09/2002 a druhé 12/2005 tak potrebujem ešte 1x + prílohu k r. listu?
maped
12.03.19,14:08
veronika prosím jedno dieťa je 09/2002 a druhé 12/2005 tak potrebujem ešte 1x + prílohu k r. listu? Potom koľko príloh. Jeden je stredoškolák. Ďakujem
Anik
12.03.19,14:09
priložíš potvrdenie o návšteve školy - už zrejme chodí na strednú či?, alebo potvrdenie z UPSVaR
maped
12.03.19,14:14
Anik prosím teda 1 dieťa rodný list, 1 dieťa nar. 2005 potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o príjme. Spolu tri prílohy. Tak? Ďakujem pekne.
veronikasad
12.03.19,14:16
Dieťa narodené v r.2005 určite nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku, potvrdenie o návšteve školy neprikladáš
maped
12.03.19,14:18
opravujem chcela som napísať to narodené 2002. Teda všetko ako som napísala iba to dieťa nar. 2002 spolu 3 prílohy?
Anik
12.03.19,14:18
dieťa nar. 2002 roku - RL + potvrdenie o návšteve školy 2-dieťa 2005 -RL, potvrdenie o príjme = 4 prílohy
veronikasad
12.03.19,14:20
Mne vychádza 5 príloh - Potvrdenie o príjme, dva rodné listy a 2x potvrdenie o návšteve školy - za každý školský rok samostatne.
maped
12.03.19,14:22
je prvák tak asi bude iba jedno potvrdenie do 9/2018 mala bonus v robote teraz si ide uplatniť od 10,11/12/2018. Tak asi 4 prílohy?
veronikasad
12.03.19,14:24
Ak je prvák, tak jedno potvrdenie, spolu teda 4
maped
12.03.19,14:25
ĎAKUJEM :-)