JohankaL
12.03.19,22:44
Poľnohospodárska platobná agentúra poskytla dotáciu na plochu na základe žiadosti žiadateľa s IČO v zmysle rozhodnutia v mesiaci 12/2017, ale dotácia bola pripísaná na účet v 1/2018. V ďalšom roku bola schválená dotácia v 12/2018 a aj pripísaná na účet v 12/2018. V DP je potrebné zadať do príjmu a zdaniť dotáciu za dva roky??? Účtovníčka síce na základe rozhodnutia dotáciu z roku 2017 /pripísanú v 1/2018/ dala do príjmov v roku 2017 a uplatnila aj paušálny výdaj 60%. Ako postupovať v danom prípade? Ďakujem za radu.
mondes
13.03.19,09:08
Áno, obidve dotácie pôjdu do r. 2018, pretože vtedy aj skutočne prišli na účet.
JohankaL
13.03.19,20:02
Ďakujem peľmi pekne za potvrdenie správnosti rozhodnutia
.