vlčica2
13.03.19,10:29
ahojte, spĺňame podmienky na mikro účtovnú jednotku. Stále sme boli zaradený ako malá účtovná jednotka. Môže zostať účtovná jednotka naďalej ako malá, alebo musí byť mikro?
mondes
13.03.19,09:55
Postup pri triedení účtovných jednotiek do veľkostných kategórií

Účtovné jednotky sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobia.

Účtovná jednotka zmení zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať uvedené podmienky.

Príklad na zmenu veľkostnej skupiny účtovnej jednotky z veľkej na malú účtovnú jednotku: Účtovná jednotka sa k 1.1.2015 zatriedila ako veľká účtovná jednotka. Nakoľko v roku 2016 a 2017 prestala spĺňať podmienky pre danú veľkostnú skupinu, k 1.1.2018 môže zmeniť zatriedenie veľkostnej skupiny a môže sa zaradiť ako malá účtovná jednotka.
Zákon o účtovníctve však ustanovuje aj tieto výnimky pri zatriedení účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny, a to:

že v prípade, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky pre veľkostnú skupinu, zatriedi sa ako malá účtovná jednotka,
že v prípade, ak účtovná jednotka spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka,
že v prípade vstupu účtovnej jednotky do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu, už nemení účtovná jednotka svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny.
vlčica2
13.03.19,10:56
čiže chápem to správne, že v prípade ak spĺňam podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môžem úplne kľudne zostať zaradená ako malá účtovná jednotka?
mondes
13.03.19,10:59
Presne tak.
vlčica2
13.03.19,11:11
veľmi pekne ďakujem