Siporka
13.03.19,14:03
Daňové priznanie B
-holandská dohoda par.5 ods.1 pís. a
- Rakúska živnosť pár.6 ods.1 pís. b
- obidve vyňatie príjmov
- DP je prílohou rozhodnutie o dôchodku?
Anik
13.03.19,20:05
nechápem -názov otázky
súhlas až na ten posledný riadok rozhodnutie o dôchodku nie je potrebné prikladať ako prílohu.
veštecká guľa mi dnes akosi nefunguje - neviem čo chcel básnik povedať tým dôchodkom - starobný, invalidný? - súvis s odp. položkou? Ak chceš skonkretizuj
Siporka
14.03.19,12:40
Ďakujem, vyriešené.