dubesz
13.03.19,16:46
Zamestnanec za obdobie 1 až 7/2018, za obdobie 8 až 12/2018 SZČO, ktorý mal pozastavenú činnosť a od 08/2018 obnovil. Vymeriavací základ delím s počtom mesiacov v činnosti - čiže 5 alebo 12 ?
veronikasad
13.03.19,17:25
Preddavky na zdr.poistenie :
Základ dane z podnikania + zaplatené poistné do ZP a SP/1,486/počet mesiacov podnikania *14 %. Ak je mesačný VZ nižší ako minimálny a nie je poistencom štátu alebo v súbehu so zamestnaním, platí preddavky z minima

Nedoplatok z RZZP :
základ dane z podnikania + zaplatené poistné do ZP a SP/1,486*14 % - zaplatené preddavky

Mesačný VZ do SP :
základ dane + zaplatené poistné do ZP a SP/1,486/12. Ak je nižší ako minimálny, platí poistné z minimálneho VZ.
Podmienkou povinnej registrácie v SP je ročný príjem (bez ohladu na počet mesiacov podnikania) vo výške 12-násobku minimálneho vym. základu.