Mijara
14.03.19,08:53
Dobrý deň, garančné poistenie neplatí zamestnávateľ na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz, napr. príspevkové organizácie , obce a pod. ... Ak vykonávava takáto organizácia aj podnikateľskú činnosť, neplatenie garančného poistenia sa vzťahuje aj na týchto zamestnancov zamestnávateľa? Ďakujem.